Spørgsmål eller behov for kontakt?


Om Frederiksberg Slot og Garnison

Frederiksberg Slot er et historisk sted, der emmer af konger og dronninger og spændende fortællinger. Samtidig er slottet i dag en meget levende arbejdsplads eller garnison, som vi kalder det i Hæren. Og så mener vi selv, at vi huser en af Danmarks flotteste kirker.

Der gennemføres rundvisninger sidste lørdag i måneden eller efter aftale. Det kan du læse mere om her.

Du kan via disse links læse mere om Historien om slottet eller om Slotskirken.

Om garnisonen 

Siden oprettelsen i 1868 og indflytningen på Frederiksberg Slot i 1869 har Hæren og Hærens Officersskole udgjort tyngden af militær tilstedeværelse på Frederiksberg. Med forsvarsforligene i 2013 og 2018 er Hærens Officersskole blevet underlagt Forsvarsakademiet. Samtidig blev lærerstabene på tværs af officersskolerne samlet i faginstitutter ligeledes under Forsvarsakademiet. Siden 2018 er flere enheder fra Forsvarsakademiet og Forsvaret flyttet til garnisonen og ind på slottet. 

I dag huser garnisonen således også Forsvarets Koncernfælles Kursusadministration, Atlantsammenslutningen samt elementer af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det er dog fortsat Hærens Officersskoles stab og kadetter samt de tilknyttede lærere fra Forsvarsakademiets institutter, der udgør hovedparten af de ansatte i garnisonen.

I alt beskæftiger garnisonen ca. 200 militære og civile ansatte, hvoraf ca. halvdelen er kadetter. I perioder dog op til 200 kadetter samt elever på kortere kurser.

Ved siden af de rent militære opgaver er det garnisonens opgave at holde forbindelse til Frederiksberg Kommune. Her er båndene tætte: Fx i forbindelse med arbejdet for Veteransagen, Flagdagen 5. september, på Kulturnatten mellem Frederiksberg Provsti og garnisonen, ved den årlige julegudstjeneste i Slotskirken, eller når der er kadetbal eller andre større arrangementer.

Hertil kommer samarbejder med de nærmeste naboer: ZOO, Cisternerne, Frederiksbergmuserne, Carlsberg m.fl.

Umiddelbart inden for hovedindgangen til selve slottet ligger Mindehallen, som du kan læse mere om her: Mindehallen på Hærens Officersskole.

Ledelsen

Chef for Hærens Officersskole og kommandant på Frederiksberg

Formand for Hærens Officersskoles Fond

Oberst Nicolas T. Veicherts

CH_HO.jpg

Næstkommanderende

Major Kim Broberg

NK_HO.jpg

Chef for uddannelsessektionen

Major Søren Sjøgren

CH_U.jpg

Chef for Garnisonsstøtteelementet

Major Thomas Munch

CH_GSE.jpg

Skolebefalingsmand

Chefsergent Torkil Skøt​​​​​​​

SBM_HO.jpg