Spørgsmål eller behov for kontakt?


Hærens Officersskoles Fond uddeler legater til dygtige kadetter og er derfor afhængig af frivillige bidrag, herunder de bidrag, som gives i forbindelse med kadetternes rundvisninger på Frederiksberg Slot.

Du kan støtte fonden gennem kontante bidrag via Mobile Pay til 55356 eller Danske Bank, Reg.nr: 1551 Kontonr: 4390808011.
Merchandise og gaver

0673BBF9-623F-4351-8695-822ADF639CEC.jpeg

05E6A076-9DF5-4892-9C27-CB7222A9FEE9.jpegHærens Officersskoles Fond sælger diverse merchandise, hvorfra overskuddet går til fondens formål. Du kan se udbuddet herunder.

Vi har også indgået en aftale med firmaet SPORTYFIED, der varetager salget af idræts- og fritidstøj mm. Du kan se kollektionen ved at klikke på dette link til SPORTYFIED. Bemærk, at du på SPORTYFIED kan vælge mellem tøj til en årgang, fx Hold Bennike, eller alene med Hærens Officersskoles mærker.

Ønsker du at købe nogle af nedenstående gaveartikler mv., så skriv til os via kontaktformularen. Bemærk, at merchandise ikke sendes med posten, men skal afhentes.

Gaveartikler
Hærens Officersskoles Fond

Hærens Officersskoles Fond driver denne hjemmeside. Fonden er indstiftet i 1981, og fondens fundats er approberet Hendes Majestæt Dronningen  samme år. Chefen for Hærens Officersskole er formand for fonden, der derudover består af to officerer fra skolens stab samt to kadetter.

Fondens formål er:

  • at uddele legater til kadetter på Hærens Officersskole
  • at støtte Hærens Officersskoles virksomhed

Fondens aktiviteter:

  • Legatuddelinger til kadetterne ved beståelse af officersuddannelsen. Normalt uddeles tre legater: Højeste karaktergennemsnit, Bedste afgangsprojekt, Særlig indsats i militær idræt.
  • Andre uddelinger jf. Fundatsen
  • Støtte til Hærens Officersskole, fx til fondsansøgninger mm. I forbindelse med renoveringer, indkøb, bogudgivelser mm., hvor skolens driftsbudget ikke dækker.
  • Forestår rundvisninger på Hærens Officersskole og Frederiksberg Slot.
  • Drift af denne hjemmeside for Frederiksberg Slot, Hærens Officersskole samt Frederiksberg Garnison.

Redaktør: Chefen for Garnisonsstøtteelementet

Ansvarshavende: Chefen for Hærens Officersskole

Jubilæumsbogen "Hærofficer i 300 år"

Pris: kr. 100,00

Hærens Officersskoles Gin

Pris: kr. 299,00

Slipsenål og manchetknapper.

Pris: kr. 150,00

Drikkedunk med HO logo

Pris: kr. 30,00

Termokrus med HO logo

Pris: kr. 200,00

Frederiksberg slot og Hærens Officersskole

Pris: kr. 150,00

Skjold, UK

Pris: kr. 300,00

Pin

Pris: kr. 30,00

Nøglering med vognmønt

Pris: kr. 55,00

Slipsenål

Pris: kr. 40,00