Spørgsmål eller behov for kontakt?


Hvordan bliver man officer i Hæren?

Læs mere under Bliv Officer.

Hvem er Hærens Officersskole underlagt?

Hærens Officersskole er en del af Forsvarsakademiet, der er Forsvarets uddannelseskommando.

Hvem ejer Frederiksberg Slot?

Frederiksberg Slot ejes af Forsvaret og forvaltes af Garnisonskommandanten samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Frederiksberg Have og Søndermarken ejes og drives af Slots- og Kulturstyrelsen.

Er der fri adgang til Frederiksberg Slot?

Nej, Frederiksberg Slot er en militær garnison og lukket område for offentligheden.

Er der adgang til slottet i forbindelse med særlige arrangementer?

Ja, der er adgang til Frederiksberg Slot ved særlige arrangementer, som f.eks. Kulturnatten eller ved de offentlige rundvisninger den sidste lørdag i måneden. Der er naturligvis altid adgang ved gudstjenester i Slotskirken, men ikke altid parkeringsmulighed. Henvendelse om gudstjenester skal ske direkte til Frederiksberg Sogn.

Hvad er vagtens opgave på Frederiksberg Slot?

Vagten på Frederiksberg Slot fører kontrol med adgangen til slottet. Vagtens anvisninger skal altid følges. Henvend dig i vagten ved ankomst uanset dit ærinde.

Kan jeg parkere i slotsgården?

Parkering er normalt muligt ifm særarrangementer og kirkelige handlinger. Der er kun begrænset antal pladser jf. vagtens anvisninger som ubetinget skal følges. Øvrig parkering kun efter særlig tilladelse via kontaktformularen.

Kan jeg lave private arrangementer på Frederiksberg Slot?

Nej, det er ikke muligt at lave arrangementer på selve slottet. Det er dog muligt at leje Ridehuset, der kan rumme op til 150 personer eller skolens kantine, der kan rumme op til 100 personer. Eventuel henvendelse via kontaktformularen.

Hvordan får jeg tilladelse til film- eller tv-optagelser på slottet?

Henvendelse via kontaktformularen.

Må jeg flyve med droner over slottets område?

Nej. Henvendelse skal ske via kontaktformularen. Bemærk at droneflyvning også kræver tilladelse fra politiet.

 

Bus og kort

Adresse: Roskildevej 28, 2000 Frederiksberg.

Bus linje 7A stopper knap 100 meter fra slottets indgang. Stå af ved Zoo.

Buslinje 18 og buslinje 26 stopper på Pile Alle ca. 470 meter fra slottets indgang. Stå af ved De Små Haver.